Förvärv av domännamn

Ett tydligt domännamn kan vara en lika stor tillgång som ett etablerat varumärke när ett företag ska stärka sin identitet på webben. Då en stor del av företags marknadsföring är koncentrerad till just kampanjer på hemsidor och i sociala medier har domännamnets betydelse vuxit sig allt större.

För att registrera ett starkt domännamn rekommenderas ofta kommunikationen med företagets målgrupp för att kunna utvinna specifika nyckelord som kunderna förknippar med verksamheten. Ett domännamn i toppklass ska direkt kunna kopplas samman med ditt företags värderingar och förmedla din verksamhetsnytta. Name ISP kan hjälpa dig då du funnit ett sådant domännamn som du önskar att förvärva, allt för att du ska uppnå dina marknadsförings- och kommunikationsmål.

  1. Tips! Detta ska du tänka på när du letar domännamn

Att förvärva ett domännamn

Det är förutsättningarna som avgör hur man bäst går tillväga då man vill ta över, det vill säga förvärva, ett redan registrerat domännamn. Övertaget kan ske på rättslig väg ifall man kan bevisa att ett varumärkesintrång har skett, men oftast handlar det om att förvärva domänen på ett professionellt och produktivt sätt från dess aktuella ägare.

Ett typiskt lyckat förvärv går till på så sätt att man börjar med att identifiera ägaren av domänen, kontaktar denne och påbörjar en förhandling rörande rimlig kostnad för domännamnet, och slutligen överför ägarskapet och köpeskilling på ett säkert och effektivt sätt via vårt system.

Name ISP är din givna partner när du vill förvärva ett visst domännamn. Vi utför en grundlig kontroll rörande ägarskapet, analyserar bakgrundsinformation och presenterar sedan en strategi för hur du snabbast möjligt står som slutgiltig ägare av domännamnet. Vi hjälper dig hela vägen med överföringen av domänen och eventuell köpeskilling, hanterar det administrativa med ägarbytet samt verifieringen av att ägarskapet har gått igenom. Tveka inte att kontakta oss med ditt förvärvsärende!

Logga in eller skapa konto för att beställa tjänsten