Autoförnyelse

Name ISPs smidiga tjänst för autoförnyelse är mycket populär. Vi erbjuder det helt utan extra kostnad och rekommenderar alla kunder att slå på autoförnyelse av sina domännamn, för att undvika problem med att domäner förfaller av misstag.

Name ISPAutoförnyelse är en kostnadsfri inställning, som fungerar för alla domännamn hos Name ISP. Denna inställning innebär att Name ISP automatisk skapar en förnyelseorder åt er, till skillnad från annars då ni måste komma ihåg att göra detta själva.

Alla skapade autoförnyelser genomförs sedan i god tid innan domänens utgångsdatum, efter sedvanlig överenskommen betalning.

Det går att aktivera autoförnyelse antingen vid nyregistrering av domännamn, eller i efterhand via Mina sidor. Via inställningarna på sitt konto kan man också ange detta som standardinställning (ändring gäller nya ordrar från att man slår på/av standardinställning).

Genom att indikera autoförnyelse av en domän, försäkrar ni att ni förstår avtalspunkterna gällande autoförnyelse i Name ISPs allmänna villkor. Utöver detta är ni införstådda med att indikering av autoförnyelse är ingen garanti på att er domän kan förnyas. En förutsättning för att en domän blir förnyad är att betalning för förnyelsen kan säkras enligt gällande prioritetsordning.