Lokal närvaro

I ett flertal länder krävs det att man som företagare eller privatperson uppfyller vissa krav för att kunna registrera ett domännamn. Ett vanligt förekommande krav är lokal närvaro, det vill säga att administratören av domännamnet måste vara bosatt i det land där domänen ska registreras. Kraven kan även innefatta någon annan form av lokal anknytning eller krav på att ditt varumärke är registrerat i det berörda landet.

Name ISP:s avancerade tjänst möjliggör registrering av domännamn i över 30 länder. Vi ser till att du uppfyller de specifika kraven oavsett land och hjälper dig att registrera samtliga utländska domännamn du har behov av!

Tack vare vårt omfattande nätverk kan vi säkra, skydda och marknadsföra din verksamhet och ditt varumärke i länder där det annars hade varit omöjligt. Idag erbjuder vi lokal närvaro i över 30 länder. Name ISP strävar hela tiden efter att utöka och förenkla möjligheterna för dig att synas och verka var som helst i världen du önskar. Tjänsten tillhandahålls i enlighet med specifika rättsliga föreskrifter och har arbetats fram i samarbete med juridiska partners för varje enskilt land. Allt för att säkerställa en tillförlitlig och hållbar tjänst som leder till lyckade domänregistreringar varje gång.

Tjänstens fördelar

  • Informationsorienterat: När du söker efter ett ledigt domännamn hos oss får du direkt besked om det krävs lokal närvaro för just det namnet.
  • Tidseffektivt: Stegen för att registrera en utländsk domän är inkorporerade i vår ordinarie registreringsprocess och går snabbt att slutföra.
  • Kostnadseffektivt: Du behöver inte betala dyra advokatarvoden eftersom tjänsten tillhandahåller allt du behöver för en godkänd domänregistrering i utlandet.
  • Resultatinriktat: Tjänsten tillhandahåller alla nödvändiga kontaktuppgifter som behövs för att uppfylla kraven på lokal närvaro i landet som intresserar dig.

Genom att använda vår effektiva tjänst ser vi till att din verksamhet blir synlig där dina tjänster och produkter är som mest eftertraktade och där du har som mest att vinna. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor rörande tjänsten eller om du är i behov av lokal närvaro i ett land som ännu inte nått vår lista över godkända samarbetspartners.