Trademark Clearinghouse

När ICANN under sommaren 2012 avslöjade listan på alla ansökningar i det nya toppdomänsprogrammet, fanns 1930 ansökningar med. Denna stora mängd av nya toppdomäner förändrar en hel del gällande verksamheten på Internet, och kraven när det gäller immateriella tillgångar och varumärken kommer bli ännu hårdare än tidigare. Därför införde ICANN ett så kallat Trademark Clearinghouse.

Trademark Clearinghouse (TMCH) är en databas som har satts upp för att öka skyddet för varumärken på Internet. Helt enkelt en central lagringsplats för information om varumärken och dess innehavare, som skall verifieras, lagras och spridas. Tanken är att innehavare av ett varumärke endast skall behöva registrera det på ett enda ställe, när de önskar bevaka lanseringen av samtliga nya toppdomäner. Användandet av TMCH är ett krav för alla nya toppdomäner.

Hur ansöker man till TMCH?

Om du är intresserad av TMCH, kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare.